Pępki dwa ?!

Nie jest niespodzianką, że kwestia „środka” wywołała spory. Poprzednia metoda wyznaczenia tego punktu podzieliła społeczeństwo Mieczewa. Zwolennicy teorii środka ciężkości zostali zaatakowani przez zwolenników teorii „przekątnych”. Ich racje przedstawiamy poniżej:

Geometryczny środek Mieczewa należy wyznaczyć jako miejsce przecięcia przekątnych czworokąta, którego boki oparte są na najdalej wysuniętych punktach na wschód, zachód, północ i południe. Tak wyznaczony środek naszej wsi ma następujące współrzędne geograficzne:

N 52˚ 14’ 16,24”       E 16˚ 59’ 39,92”

 

Wydaje się koniecznym podjęcie kolejnej ekspedycji naukowej  w celu ustalenia który „Środek” jest bliżej środka.

 Niejako przy okazji badań nad tym niezwykle istotnym zagadnieniem ustalone zostały i inne fakty związane z geograficzno-astronomicznym aspektem życia w Mieczewie:

Kraniec północny sołectwa leży na 52˚ 15’ 03,06” szerokości geograficznej północnej, zaś jego południowy kraniec na 52˚ 13’27,50”. Rozciągłość południkowa wynosi więc  0˚ 01’ 32,56” czyli w metrach 2858,98. Ta wartość przekłada się na fakt, iż latem mieszkańcy północnych rubieży Mieczewa mają dzień dłuższy niż ci mieszkający na Przylesiu (zimą niestety odwrotnie)

Kraniec zachodni sołectwa leży na 16˚ 58’ 10,68” długości geograficznej wschodniej, zaś jego wschodni kraniec na 17˚ 01’10,53”. Rozciągłość równoleżnikowa wynosi więc  0˚ 02’ 59,85”. Ta wartość oznacza, że na wschodzie sołectwa słońce wschodzi o  16 sekund wcześniej niż na jego zachodnim krańcu.

Warto może nadać jeszcze nazwy najdalej wysuniętym punktom sołectwa (oznaczonym czerwonymi cyframi 1-4)

  • Brak komentarzy