Z dawnej prasy regionalnej - manewry wojskowe XIX w.

Dziś odcinek czwarty cyklu historycznego opartego na wyjątkach z dawnej prasy regionalnej.

Wertując stare gazety trafiłem na ciekowe zapisy dotyczące manewrów wojskowych jakie toczyły się w bezpośredniej okolicy Mieczewa. Pierwszy tekst to ogłoszenie intendentury wojskowej dotyczące sprzedaży poprzez licytację słomy, na której spali żołnierze w czasie trwania manewrów. Pozwolę sobie nadmienić, że manewry te odbywały się stosunkowo krótko po powstaniu listopadowym i zapewne miały spore znaczenie propagandowe, wszak nic tak nie studzi nastrojów jak wojsko pod bronią nocujące w zagrodzie. Cytowane ogłoszenie dotyczy zapewne manewrów 4. Szwadronu 7. Pułku Huzarów. No cóż słoma zawsze była w cenie !

Natomiast drugi tekst to ogłoszenie związane z poważniejszymi manewrami jakie miały miejsce w naszej okolicy  -  strzelano ostrą amunicją posród mieczewskich pól. Z artykułu można wysnuć przypuszczenie że oddziały stały gdzieś w okolicy ul. Wichrowej lub Pogodnej, frontem na północ i strzelały w stronę lasu – na Huby Mieczewski

(pisownia i ortografia oryginalna)
“Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego” 1833.09.18 Nr218

Słoma pozostała, tak w głównych biwuakach, jako też w biwuakach przednich straży, podczas teraźniejszych ćwiczeń wojennych, polowych lotnej dywizyi, używana tylko przez noc jedne, ma być codziennie po opuszczeniu  b i w u a k u  z rana między 7. a 8. godziną, najwięcej dającemu przedawaną; mianowicie:
W dniu 20. Września pod Wirami około 17do18kop.
W dniu 21. Września pod Mosiną  po1 kopie
W dniu 22. Września pod Jaszkowem i Górą nad Wartą, w obydwóch miejscach po 1 kopie
W d. 23. Września tamże, po tyleż 
W d. 24. Wrześ. Pod Szremem   17 -18 kop.
W d. 25. Września pod Dąbrową i Holendrami między Zaborowern i Stonszkiem w bliskości promu każdego z tych dwóch miejsc, p o 1 kopie.
W d. 26. Wrześ. pod Czarnotkami 2 kopy
W d. 27. Września tamże 2 kopy.
W d. 28. Wrześ. pod Wielkiemi Jeziorami 2 kopy
W d. 29. Wrześ. pod Mieczewem i Konarskiem, w każdem miejscu po. 1 kopie
W d. 30. Września pod Piotrowem i Kamionkami, w każdćm miejscu p o 1 kopie
Mający chęć licytowania zapraszają się niniejszem na wymienione miejsca, gdzie się zgłoszą do Wolentaryusza von Bock, który ma od podpisanej Intendantury upoważnienie do sprzedaży wspomnianej słomy. Skoro podania licytantów przyjąć będzie można, ci zyskają natychmiast przydarzenie.
Poznań, dnia 13. Września 1833.
Królewska Intendentura 5go korpusu wojska.“Wielkopolanin” 1886.08.08 R.4 Nr179

"Pułk 99 piechoty, będący załogą w Poznaniu i Śremie wykona d. 11 i 12 sierpnia ćwiczenia w strzelaniu i w obrotach wojenych na terytoryum pomiędzy Kórnikiem a rzeką Wartą, i to we wsiach Daszewicach, Rogalinie, Olędrach radzewskich, Radzewie, Konarskiem, Czołowie, Mieczewie, Gluszynie, Piotrkowie. Dnia 13 b. m. odbędzie się strzelanie ostremi nabojami na terytoryum pomiędzy drogami wiodącemi z Daszewic do Swiątnik i ze Swiątnik do Mieczewa, oraz na linii około 500 metrów na zachod od Mieczewa ku Kamionkom. Terytoryum to a szczególniej drogi będą  obstawione wartami, których wskazówkom należy być posłusznym. Strzelanie to rozpocznie się o godz. 8 rano i trwać będzie 2 godziny. Pułk ten przez te 3 dni będzie rozkwaterowany w wyżej podanych wsiach, lecz mieszkańcy dadzą tylko schronienie wojsku, a żywność będzie dostawiona z magazynów."

 

  • Brak komentarzy