Odpady po nowemu - ważne!

Ważne Informacja dla mieszkańców

  • Należy złożyć nową deklarację w terminie do 31 grudnia 2016 roku
  • Od 1 stycznia 2017 roku zmienia się indywidualny numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat
  • Wysokość opłat nie ulega zmianie
  • Zasady odbioru i segregacji odpadów komunalnych nie ulegają zmianie

Właściciele nieruchomości zamieszkałych w terminie do 31 grudnia 2016 roku zobowiązani są złożyć  nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Gminnym Centrum Informacji, listownie lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Formularz deklaracji otrzymają Państwo bezpośrednio do swoich skrzynek pocztowych. Formularz będzie również dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, Gminnym Centrum Informacji, ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina oraz do pobrania tu:

DEKLARACJA (wersja do druku)

DEKLARACJA (wersja do wypełnienia elektronicznie)

Po złożeniu nowej deklaracji otrzymacie Państwo nowy numer rachunku bankowego, o którym poinformujemy Państwa w oddzielnej informacji. Prosimy z dniem 1 stycznia 2017 roku o niedokonywanie wpłat na numer rachunku bankowego, który otrzymaliście Państwo od Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT”.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, która tak jak dotychczas wynosi:

  • 10 PLN od osoby, jeżeli śmieci będą segregowane,
  • 20 PLN od osoby, jeżeli śmieci nie będą segregowane.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy złożą deklaracje zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do ostatniego dnia danego miesiąca.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych winni podpisać umowę z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych, wpisanych do działalności regulowanej na terenie Gminy Mosina.