Szkoła w Rogalinie i Rogalinku na sesji

Problem z projektem uchwały założenia szkół w Rogalinie i Rogalinku

28 października 2010 r. o godz. 16.00 odbyła się LXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie. W związku z tym, że od pewnego czasu staramy się śledzić losy szkół w Rogalinie i Rogalinku naszą uwagę przykuły dwa punkty, które miały być omawiane na tej sesji:

pkt. 7. Założenie Szkoły Podstawowej w Rogalinie (uchwała).

pkt. 8. Założenie Gimnazjum w Rogalinku (uchwała).

W imieniu gminy projekty dotyczące założenia szkół przedstawiła pani Małgorzata Kasprzyk.

Radny pan Jan Marciniak zwrócił się z wnioskiem o przeredagowanie proponowanych uzasadnień omawianych uchwał ze względu na negatywny charakter zapisów.

 

Uzasadnienie uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Rogalinie (projekt z dnia 28-10-2010):

 

„Założenie szkoły podstawowej w Rogalinie jest odpowiedzią na wnioski społeczności lokalnej: Rogalina, Świątniki, Radzewice, Mieczewa, które w przyszłości będą wnioskowały o połączenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Zespół Szkół w Rogalinie. Powstanie szkoły podstawowej w budynku istniejącego Gimnazjum w Rogalinie spowoduje konieczność wykonania remontu i przystosowania budynku na przyjęcie dzieci w wieku od 5 do 12 lat: między innymi należy przygotować szatnię, wyposażyć przynajmniej dwie sale do edukacji wczesnoszkolnej (w roku 2011, później sal do edukacji wczesnoszkolnej powinno być więcej – przynajmniej 3 lub 4), zakupić pomoce dydaktyczne, meble, poszerzyć zbiory biblioteczne. Należy przygotować pokój nauczycielski i gabinet dla dyrektora nowej szkoły. Założenie nowej szkoły podstawowej zmieni dowozy dzieci do szkoły – nie będzie potrzeby dowożenia dzieci i młodzieży z Rogalina, Rogalinka i Sasinowa. Dużym problemem organizacyjnym pozostanie liczba oddziałów (10) i liczba sal lekcyjnych (6), z tego względu Gimnazjum i Szkoła Podstawowa będą pracowały na dwie zmiany”

Uzasadnienie uchwały w sprawie założenia Gimnazjum w Rogalinku (projekt z dnia 28-10-2010):

„ Założenie Gimnazjum w Rogalinku jest odpowiedzią na wnioski społeczności lokalnej: Rogalinka i Sasinowa, które w przyszłości będą wnioskowały o połączenie Szkoły Podstawowej im Adama Wodziczki w Rogalinku z Gimnazjum w Rogalinku w Zespół Szkół w Rogalinku. Powstanie gimnazjum w budynku istniejącej Szkoły Podstawowej spowoduje konieczność wykonania remontu i przystosowania pomieszczeń na przyjęcie młodzieży w wieku od 13 do 16 lat: między innymi należy przygotować toalety, szatnię, wyposażyć klasy w meble, pomoce dydaktyczne, poszerzyć zbiory biblioteczne. Należy przygotować pokój nauczycielski i gabinet dyrektora. Założenie gimnazjum w Rogalinku spowoduje, że dzieci z Rogalinka i Sasinowa nie będą, tak jak do tej pory, dowożone do szkoły, odległość tę będą mogły pokonywać pieszo.”

Wniosek jednak zostały odrzucony. Ostatecznie, po dość burzliwej dyskusji wprowadzono pewne korekty w zapisie uchwał i większością głosów radni przegłosowali obie uchwały.

Ze względu na to, że największe zastrzeżenia do proponowanych przez gminę projektów uchwał miał Pan Jan Marciniak poprosiliśmy go o komentarz w tej sprawie:

 


 

"Zespoły Szkół w ROGALINIE i ROGALINKU


Wiele się o tym mówiło. Środowisko rodziców z Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa już 2001r rozpoczęło walkę o utworzenie Zespołu w Rogalinie. Trwało to tyle lat. Przełom nastąpił w kadencji Rady 2006-2010, kiedy to właściwa Komisja Rady, nieustępliwie drążyła temat. Burmistrz Z. Springer z kierownikiem ds. oświaty M. Kasprzyk  torpedowały ten pomysł. Dzięki nieustępliwości radnych, podczas ostatniej sesji przegłosowano wreszcie wyśnione przez rodziców uchwały. Tak więc od 1 września 2011 przy Szkole Podstawowej w Rogalinku zostanie uruchomione gimnazjum, a przy Gimnazjum w Rogalinie powstanie Szkoła Podstawowa. Później w 2012r zostaną podjęte uchwały, które i w Rogalinie i w Rogalinku utworzą od 1 września 2012r, Zespoły Szkół. Podjęte na ostatniej sesji uchwały posiadały jednak dziwaczne uzasadnienie, którego autorem była p. burmistrz. Uzasadnienie straszyło wielkimi kosztami utworzenia Zespołów.
Przybliżę trochę to zagadnienie.

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) szkoły różnego typu  mogą być połączone w Zespół Szkół.
Tworzenie Zespołów Szkół jest dość powszechne w polskiej oświacie. Dane statystyczne wskazują, że liczba zespołów szkół i placówek oświatowych jest bardzo duża.
W 2009 roku w Polsce funkcjonowało 6599 Zespołów Szkół i placówek oświatowych,
a samodzielnych gimnazjów ponad 7000. Oznacza to, że nowocześnie działające Organy Prowadzące ( Rady Gmin)  coraz częściej podejmują decyzję o łączeniu szkół. Czy głównym powodem jest tylko czynnik ekonomiczny?
Jestem przekonany, że nie!
Czy dziewięcioletnia edukacja w Zespole Szkół składającym się ze szkoły podstawowej gimnazjum jest zła, zacofana, niepopularna? Nic bardziej złudnego.
Przecież to poprzez wielopłaszczyznowe oddziaływania Zespołu Szkół  na różnych szczeblach edukacji , w atmosferze wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa pomagamy dzieciom i młodzieży realizować nadzieje i aspiracje. Nasze lokalne społeczeństwo wie o tym i w przeciwieństwie do poglądów i działań   p.Burmistrz,  myśli nowocześnie i chce być w gronie tych, którzy już podjęli właściwą decyzję. Mieszkańcy po wschodniej stronie Warty od 2003 roku walczą, aby w Rogalinie i Rogalinku powstały Zespoły/ szkoła podst. i gimnazjum/.

Przypomnijmy początki.

 1. Wniosek Rady Rodziców Rogalina z dnia 07 grudnia 2001 roku w/s powołania w Rogalinie zespołu szkół.
 2. Wniosek mieszkańców i rodziców Rogalinka, Sasinowa, Rogalina, Radzewic i Świątnik z dnia 24 kwietnia 2003 roku w/s utworzenia zespołu szkół w Rogalinku i Rogalinie.
 3. Wniosek mieszkańców Rogalina, Świątnik, Mieczewa i Radzewic od roku szkolnego 2011/2012
 4. Wniosek Rady Rodziców Gimnazjum w Rogalinie z dnia 12 listopada 2009 roku w/s powołania Zespołu Szkół w Rogalinie od roku szkolnego 2011/2012
 5. Wniosek Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Rogalinie z dnia 12 listopada 2009r. w/s powołania zespołu szkół w Rogalinie od roku szkolnego 2011/2012
 6. Wniosek Rad Sołeckich Rogalina Mieczewa, Radzewic i Świątnik  z dnia 12 listopada 2009 roku w/s powołania zespołu szkół w Rogalinie od roku szkolnego 2011/2012.


Uzasadnienie

 • Od 2011 powoli odchodzi niż demograficzny- tzn., że w Rogalinie i w Rogalinku powstałyby Zespoły Szkół o zbliżonej liczbie uczniów.
 • Zdecydowanie ulegną zmniejszeniu koszty dowozów dzieci do szkół.
 • Dzieci będą na miejscu, pod okiem rodzica i rodzeństwa.
 • Uczniowie w Rogalinku będą uczyć się w komfortowych warunkach/ aktualnie szkoła pracuje na dwie pełne zmiany/.

Niektórzy z Państwa uczestniczyli w  sesjach Rady Miejskiej w Mosinie, zatem pamiętają stwierdzenie p.Burmistrz Z. Springer, że utworzenie zespołów to kosztowna inwestycja.

Trochę faktów – na przykładzie Zespołu Szkół w Rogalinie / na podstawie materiałów zgromadzonych przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu/.

Ile trzeba zainwestować, aby uruchomić zespół szkół w Rogalinie?

 1. Wyposażyć  w meble 3 izby lekcyjne dla 0-III.
 2. Zakupić pomoce dydaktyczne.
 3. Dostosować  toaletę dla 0-III


PROPONOWANE  WYDATKI - W MATERIAŁACH  KOMISJI TO  50.000 ZŁ.
Czy to kwota, która wywróci budżet?

Chcę nadmienić, że jeżeli zadba się o pozyskiwanie środków zewnętrznych, koszty można obniżyć korzystając z Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 ? zał. do uchwały nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 07 lipca 2009 r.
A subwencja z Ministerstwa Edukacji Narodowej?
Z roku  na rok rośnie na rzecz zespołu szkół w Rogalinie.
Co to oznacza?
Gmina ponosi z roku na rok mniejsze koszty na utrzymanie szkoły.  
W czwartym roku funkcjonowania Zespołu Szkół w Rogalinie pieniądze przekazywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej / ponad 1.000.000 zł./ zabezpieczyłyby budżet szkoły.

Szanowni Państwo!
Zastanówmy się wspólnie, czy warto zadbać tak, jak inne gminy w Polsce o spokojną, bezpieczną i nowoczesną edukację naszych dzieci?
Ja myślę, że tak!
Jan Marciniak

Jan Marciniak

 

 

 • Brak komentarzy