Oświatowy bubel - komentarz

Na łamach naszego serwisu staramy się śledzić losy tematu utworzenia zespołu szkół w Rogalinie (patrz obok - "podobne tematy"). 29 września odbyła się sesja rady gminy poświęcona między innymi tej sprawie. Niestety, nie udało nam się w niej uczestniczyć, dlatego poprosiliśmy o krótki komentarz naszego radnego, pana Jana Marciniaka:

 

"Zmianę obecnego stanu rzeczy rozpoczęli przed dwoma laty mieszkańcy Rogalina, Świątnik, Radzewic i Mieczewa. Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Mosinie, która podjęła inicjatywę oddolną, spotykała się wiele razy. Kilkakrotnie odbyła wyjazdowe spotkania w Rogalinie, podczas których zabierali głos przedstawiciele Rady Rodziców oraz reprezentujący poszczególne wsie sołtysi lub członkowie rad sołeckich. Trzeba przyznać, że wielką determinację w dążeniu do celu, tzn. utworzenia Zespołu Szkół w Rogalinie i Rogalinku wykazywała przewodnicząca komisji Danuta Białas. W tym miejscu przybliżę skład Komisji Edukacji: jak wcześniej, przewodnicząca Danuta Białas, Jacek Szeszuła, Tomasz Żak, Paweł Przybył, Barbara Czaińska, Wiesława Mania i piszący te słowa.Wróćmy do tematu. Po wielu spotkaniach (uważam, że zbyt wielu) udało się zmobilizować Burmistrza do przygotowania projektu uchwały o zamiarze utworzenia Zespołu Szkół w Rogalinie i Rogalinku. Podczas sesji Rady Miejskiej 29 czerwca br. radni treść uchwał przyjęli. Zostały one zgodnie z wymogami przesłane do Kuratorium Oświaty w celu zaopiniowania. Kuratorium zaopiniowało obie uchwały negatywnie, argumentując, że nie można powołać Zespołu, jeżeli na chwilę obecną brak jednej ze szkół: w Rogalinie szkoły podstawowej, w Rogalinku Gimnazjum. W połowie lipca Kuratorium przesłało opinie Burmistrzowi. Dziwię się, dlaczego nie Przewodniczącemu Rady Jackowi Szeszule. Aby przekazać tę opinię Jackowi Szeszule, Zofia Springer potrzebowała 1,5 miesiąca. Przypomnę tylko, że burmistrz urzęduje na piętrze, przewodniczący na parterze. Jacek Szeszuła natychmiast poinformował Danutę Białas, która zwołała pilne posiedzenie Komisji Edukacji. Komisja wniosła do Burmistrza o przygotowanie na najbliższą sesję Rady prawidłowych pod względem prawnym, uchwał. Uchwały zostały radnym dostarczone.

29 września br. godz. 16.00 rozpoczyna się sesja. Ku osłupieniu radnych, Burmistrz na początku obrad składa wniosek o wycofanie uchwał (przez niego przygotowanych - sic!) o utworzeniu Zespołów w Rogalinie i Rogalinku. Argumentacja kuriozalna: są złe pod względem prawnym. Wtóruje jej radca prawny, którego radni widzą po raz pierwszy. Radcy prawnego, Zygmunta Kmiecik, który opiniował te fatalne pod względem prawnym uchwały, na sesji nie ma. Radca prawny, którego widzimy po raz pierwszy dyskwalifikuje uchwały. Po ogłoszonej przez przewodniczącego Rady przerwie, radni uchwały wycofują z porządku obrad. Uznali bowiem, że lepiej wycofać buble prawne niż je głosować. Na kolejnej, październikowej sesji, sprawa wróci. Mam nadzieję, że kompromitacja Burmistrza, Kierownik Referatu i Radcy Prawnego już się wyczerpała i za trzecim razem uchwały głosowane przez radnych będą prawidłowe pod względem prawnym.

Kilka słów komentarza. W tej konkretnej sprawie zadziwia kompletna indolencja, ignorancja, a może niechęć Burmistrza do utworzenia Zespołów.  Przygotowanie uchwał leży po stronie Burmistrza i jego merytorycznego pracownika, w tym wypadku M. Kasprzyk. Sprawdzenie pod względem prawnym uchwał, do urzędowego prawnika, do Rady natomiast debata nad sprawą i głosowanie uchwał. Taki jest podział ról. Bardzo obrazowo ujął to na sesji przewodniczący Rady Jacek Szeszuła: piekarz jest od pieczenia chleba, szewc jest od naprawiania butów, a.... i tu zawiesił głos. Wszyscy zrozumieli, że ciąg dalszy wywodu brzmiałby: a odpowiedni pracownicy urzędu od prawidłowego wykonywania swoich obowiązków. Proste, lecz nie dla wszystkich. Cała ta sprawa nie tylko obraża Radę i radnych, ale przede wszystkim mieszkańców Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa, Rogalinka i Sasinowa.

Wszystkich czytających te słowa serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, że serwis www.mieczewo.com stworzył mi możliwość wypowiedzenia się na tak istotny dla Państwa temat.

Jan Marciniak"

  • Brak komentarzy