Szkoła w Rogalinie - fakty

Po zebraniu w Rogalinie

Jak już informowaliśmy 1 grudnia br. na terenie gimnazjum w Rogalinie odbyło się zebranie zorganizowane na prośbę rodziców.

Zainteresowani zaprosili Emilię Stanny – dyrektora szkoły, by poinformowała zebranych, czy rozstrzygnięta została przez urząd sprawa wniosku mieszkańców Rogalina, Mieczewa, Świątnik i Radzewic z kwietnia 2009 roku.

 Na czym polega problem?

Budynek gimnazjum w RogalinieKrótka informacja dla słabiej zorientowanych. Obecnie funkcjonują dwie szkoły. W Rogalinie jest to gimnazjum, a w Rogalinku szkoła podstawowa. Obie szkoły już od 2001 roku starają się o zgodę na utworzenie na swoim terenie zespołu szkół (podstawówka i gimnazjum).

Oficjalne stanowisko Urzędu Miejskiego w Mosinie nie jest znane.

Wiemy jednak, że jedna z koncepcji – to utworzenie jednego zespołu szkół, wspólnego dla Rogalina i Rogalinka. Oznacza to, że Rogalin straci autonomię, a dzieci ze wszystkich miejscowości przez 10 lat ( w tym klasa „0” ) będą przemieszczały się autobusami szkolnymi pomiędzy Rogalinkiem a Rogalinem. Oznacza to również, że ponad 100 letnia tradycja szkolnictwa w Rogalinie zostanie pogrzebana.

Pierwszy budynek szkoły w Rogalinie powstał z inicjatywy hr. Raczyńskich około 1860 roku (tzw. stary budynek – aleja kasztanowa przy kaplicy). W latach 1945 do lat sześćdziesiątych dzieci i młodzież pobierała naukę w pałacu. Starsi mieszkańcy pamiętają, że budynek szkoły w Rogalinie ( aktualna siedziba gimnazjum) w latach sześćdziesiątych był częściowo budowany ze środków społecznych- mieszkańców naszego starego obwodu szkoły!

Dotychczasowe działania

Kwestia przyszłości szkoły w Rogalinie nie jest nowością. Już w 2001 roku wystosowany był do Urzędu Miejskiego w Mosinie pierwszy wniosek o utworzenie zespołu szkół, do którego chodziłyby dzieci z Rogalina, Świątnik, Radzewic i Mieczewa, czyli tzw. starego obwodu.

Mieszkańcy Rogalinka i Sasinowa również w 2001 roku wnioskowali o zespół w Rogalinku.

W 2003 roku skierowano kolejny wniosek. I wreszcie w kwietniu br wystosowano kolejny wniosek do UM w Mosinie. Tym razem pod wnioskiem zamieszczono 170 podpisów. Zorganizowane zostało spotkanie rady pedagogicznej, rady rodziców oraz sołtysów poszczególnych sołectw z obwodu.

12 listopada br zaopiniowano pozytywnie wnioski od rodziców i rad sołeckich. Każdy z wniosków był jawnie przegłosowany na zebraniach, które były protokołowane przez obecne na nich organy. Pani dyrektor podkreśliła, że wszystkie działania podejmowane w sprawie szkoły odbywają się przy poparciu społecznym.

Argumentacja

Na zebraniu przedstawiono argumentację przemawiającą za utworzeniem zespołu szkół w Rogalinie. Argumenty poparte były symulacją liczby uczniów w kolejnych latach. Obliczenia te wykonane zostały na podstawie danych pochodzących z UM w Mosinie. Nawet, jeśli przyjąć poprawkę +- 10%, wynika jasno, że z roku na rok liczba uczniów będzie wzrastać. O ile na rok szkolny 2011/2012 przewiduje się 132 uczniów, to w roku szkolnym 2014/2015 ma ich być ponad 200. Dodajmy, że statystyki te nie obejmują dzieci, których może przybyć wraz z liczbą osób przeprowadzających się w te strony, a jest ich przecież coraz więcej.

Korzyści dla uczniów i rodziców

Zebranie w szkole w RogalinieNajbardziej kluczowym argumentem jest odległość. Szkoła w Rogalinie zlokalizowana jest w odległości 1,5 – 5km od miejscowości z tzw. „starego obwodu szkoły”. Większość dzieci nie musiałaby dojeżdżać. Dzięki temu, że starsze i młodsze rodzeństwo mogłoby uczęszczać do tej samej placówki, rodzice nie musieliby być zaangażowani w odprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły.

Kolejną ważną sprawą są dobre warunki lokalowe. W 2000 r. szkoła w Rogalinie przeszła kapitalny remont, dobudowano nowe klasy, jest więc większa przestrzeń. Poza tym budynek szkoły jest bardzo dobrze dostosowany do potrzeb gimnazjalistów. Atutami są nowoczesne pomoce dydaktyczne, dostęp do internetu w każdej z sześciu izb lekcyjnych, nowoczesny sprzęt multimedialny. Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażoną pracownią komputerową obejmującą 24 stanowiska oraz multimedialnym centrum bibliotecznym. Jest również wielofunkcyjne boisko szkolne.

Szkoła w Rogalinie posiada również świetlicę dysponującą 30 miejscami siedzącymi. Świetlica otwarta jest od godz. 7.15 do 17.30, co może być wygodnym rozwiązaniem dla dłużej pracujących rodziców.

Korzyści dla gminy

Przede wszystkim finansowe. Dzięki lokalizacji szkoły dla uczniów ze „starych obwodów” koszty gminy w zakresie organizowania transportu zdecydowanie się obniżą. Do obsługi dowozów i odwozów wystarczy jeden autobus.

Dzięki bardzo dobrym warunkom lokalowym szkoły w Rogalinie, gmina nie będzie musiała ponosić specjalnych nakładów na rozbudowę szkoły w Rogalinku. Szkoła w Rogalinie potrzebuje jedynie niewielkich funduszy na zorganizowanie klas wczesnoszkolnych.

Powrót do „starych obwodów” szkół w Rogalinie i Rogalinku oznaczałoby, że mieszkańcy wsi będą mogli „inwestować” i działać na rzecz własnego środowiska szkolnego.

Jaka przyszłość?

Działania podejmowane przez władze szkoły w Rogalinie, a także zainteresowanych mieszkańców nie są wymierzone w szkołę w Rogalinku. Przewidywania, którymi podzieliła się z nami pani Emilia Stanny zakładają równoległe funkcjonowanie dwóch zespołów szkół – w Rogalinie i w Rogalinku. Druga z wymienionych wsi zresztą również stara się o utworzenie zespołu szkół (wpłynęły wnioski Rady Sołeckiej Rogalinka i Sasinowa o powołanie zespołu szkół w Rogalinku. Prowadzone są również działania Rady Rodziców SP w Rogalinku w w/w sprawie).

Zebranie rodziców w szkole w RogalinieLeży to w interesie obu wsi i, co najważniejsze, symulacje pokazują, że takie rozwiązanie byłoby uzasadnione.

Rozwiązanie sprawy spodziewane jest około 10 lutego 2010. Wtedy odbędzie się posiedzenie Rady Miejskiej, która ma podjąć decyzję większością głosów. Wszystko zatem w rękach radnych. Pani dyrektor podkreśliła przy tym informację, iż obecnie kurator musi jedynie wydać pozytywną opinię.

Pani Emilia Stanny poinformowała również, że jeśli gmina wyrazi zgodę, zespół szkół w Rogalinie zacznie funkcjonować od roku szkolnego 2011/2012.

Rok 2010 – to czas na podjęcie przez urząd decyzji w/s zwiększenia środków w budżecie szkolnym i czas na przygotowanie izb lekcyjnych dla edukacji wczesnoszkolnej.

Odpowiedni zapis musi się znaleźć w uchwale budżetowej Mosiny.

Czy się znajdzie?

W listopadzie media podały, są sygnały dotyczące kolejnej reformy oświatowej – likwidacja gimnazjów. To oznaczałoby powrót do „ starego” systemu nauczania. Zatem powołanie zespołu szkół w Rogalinie i Rogalinku to wyjście na przeciw, być może nadchodzącej reformie.

 

Artykuł opracowany został w oparciu o argumentację do wniosku z dnia 24 kwietnia 2009 roku rodziców i mieszkańcówRogalina, Mieczewa , Świątnik i Radzewic , którą w trakcie zebrania przekazała nam pani Emilia Stanny.

  • Brak komentarzy