Jak dołączyć do stowarzyszenia

  1. Wypełnij deklarację członkowską (najlepiej drukowanymi literami)
  2. Deklarację dostarcz najlepiej osobiście  na ul. Ogrodową 5 w Mieczewie do Romka Kolankiewicza
  3. Aby deklaracja była ważna, w ciągu miesiąca, w swoim banku lub na poczcie dokonaj wpłaty składki rocznej w wysokości 50 zł na dane:

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MIECZEWA
„MIECZEWO – NASZE MIEJSCE”
Ul. Ogrodowa 5, 62-022 Mieczewo
Gospodarczy Bank Spółdzielczy
Nr konta 26904800072001001246630001

W polu „tytułem” wpisz składka członkowska za dany rok (np. 2014) i podaj swoje imię, nazwisko.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, możesz się skontaktować z członkami rady SMM >>


Deklaracja członkowska