Dołącz do stowarzyszenia - czekamy na Ciebie !!!

Kto może zostać naszym członkiem?

Każdy kto działa, lub chce działać na rzecz społeczności Mieczewa.

Jeśli chciałbyś wesprzeć działania, masz pomysły i chęci aby w naszej miejscowości żyło się lepiej i przyjemniej dołącz do nas. Wsytarczy że wypełnisz deklarację i przyniesiesz ja na adres stowarzyszenia :)

  1. Wypełnij deklarację członkowską (najlepiej drukowanymi literami)
  2. Deklarację dostarcz najlepiej osobiście  na ul. Ogrodową 5 w Mieczewie do Mirki Kolankiewicz
  3. Aby deklaracja była ważna, w ciągu miesiąca, w swoim banku lub na poczcie dokonaj wpłaty składki rocznej w wysokości 50 zł na dane:

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MIECZEWA „MIECZEWO – NASZE MIEJSCE”

Ul. Ogrodowa 5

62-022 Mieczewo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Nr konta 26904800072001001246630001

W polu „tytułem” wpisz składka członkowska za dany rok (np. 2019) i podaj swoje imię, nazwisko.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, możesz się skontaktować z osobami z zarządu stowarzyszenia


Deklaracja członkowska