Poznajemy zawody rodziców

1 października kilka minut po godzinie 10 na ulicy Szerokiej w Mieczewie można było zauważyć gromadkę uczniów trzeciej klasy podstawowej w Bninie. Co one tutaj robiły?

Szkoła, w której się uczą prowadzi projekt: „Poznajemy zawody rodziców” zgodnie z którym cała  klasa licząca 23 uczniów wraz z opiekunami wybrała się do rodzinnych stron jednej z uczennic.

Zwiedzanie zaczęto od Gospodarstwa Rolnego Alberta Waligóry, gdzie dzieci mogły pozwiedzać budynki gospodarcze oraz zobaczyć małe i duże byczki. Na koniec sprawdzając wiedzę uczniów dowiedzieć się można było jak odróżnić krówkę od byczka i dlaczego każde zwierzę posiada paszport. Jednak wśród wielu byczków największym zainteresowaniem cieszył się …. króliczek, nazwany przez uczniów - olbrzymem.

Po kilkunastu minutach wycieczka znów wyruszyła w drogę. Tym razem do Gospodarstwa Pani Beaty Bukczyńskiej, która obok nauczycieli była głównym współorganizatorem całej wyprawy. W gospodarstwie tym uczniowie mogli nie tylko podejrzeć świnki, ale też gęsi i kury.

Wśród licznych atrakcji znalazło się także poszukiwanie skarbu w lesie. W tym celu klasa została podzielona na dwie grupy: chłopców i dziewczynki. Wygraną była duża torba cukierków ukryta na ambonie myśliwskiej.

Po słodkim poczęstunku grzecznie maszerując w parach uczniowie przeszli na pole, na którym jeden z najstarszych mieszkańców Mieczewa Pan Walenty Matuszewski oraz Pan Bogdan Bukczyński z synem Wojciechem zademonstrowali mechaniczne wybieranie ziemniaków, które były najważniejszym punktem całego spotkania. Tam też dowiedzieli się jak długa droga czeka ziemniaka zanim trafi na talerz.

Po tych wspaniałych i ciekawych informacjach przyszedł czas na odpoczynek przy pieczonych ziemniakach i kiełbaskach z ogniska.

  • Brak komentarzy