Mieczewo w Radzewicach

W grudniowy czwartek 2014 odbyło się spotkanie w świetlicy wiejskiej w Radzewicach, w którym udział wzięli mieszkańcy Mieczewa i Radzewic.

W tegorocznych wyborach samorządowych, Radzewice i Mieczewo stanowiły jeden okręg wyborczych. O mandat radnego ubiegali się odpowiednio: Małgosia Kubiaczyk z Radzewic i Romek Kolankiewicz z Mieczewa. Wyborcy zadecydowali, że w radzie gminy reprezentować będzie ich Romek Kolankiewicz, który został wybranym radnym naszego okręgu.

Podczas kampanii wyborczej dużo mówiono i planowano na temat wzajemnej współpracy między naszymi wsiami. Wybory minęły, a teraz nastał czas wytężonej pracy, zwłaszcza dla naszego samorządowca Romka.

Między innymi z tej okazji otrzymaliśmy zaproszenie od Rady Sołeckiej Radzewic na spotkanie w radzewickiej świetlicy. Jako delegacja pojechała rada zarządu naszego stowarzyszenia.

Na miejscu przywitali nasz mieszkańcy Radzewic, Rada Sołecka oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. Przy wyśmienitym placku upieczonym przez panią Sołtys z tej okazji, toczyły się rozmowy na temat problemów z jakimi borykają się nasze miejscowości oraz w jaki sposób można im zaradzić. Dyskutowano także o tym co wzajemnie możemy sobie zaoferować w ramach "wymiany sąsiedzkiej".

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Mamy nadzieję, że będzie początkiem owocnej współpracy naszych wsi.