Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 1134
Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 1126
Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 1175
Komentarz (0) Odsłony: 446

Protokół ze spotkania z Burmistrzem w dniu 12.12.2017

  • Adminek
  • Kategoria: Sprawy sołeckie
  • Odsłony: 791

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18:00

Przybyłych powitał Sołtys Bronisław Sznura. Na prowadzącego zebranie wybrano jednogłośnie Sołtysa Bronisława Sznurę, na protokolanta wybrano jednogłośnie Romana Kolankiewicza.