Wieści z magistratu (kwiecień 2014)

  • Adminek
  • Kategoria: Sprawy sołeckie
  • Odsłony: 7646

W dniu 23 września 2013 odbyło się w naszej wsi zebranie sołeckie, którego gościem był z-ca burmistrza p. Waldemar Krzyżanowski. W protokół zebrania zostały wpisane wnioski i pytania zgłoszone przez mieszkańców. Nasz gość zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na postawione pytania w terminie późniejszym, po uprzednim sprawdzeniu poszczególnych tematów.

Zebranie wiejskie wrzesień 2013

W dniu 23 września 2013 odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym celem było ustalenia przeznaczenie środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego 2014.

Czytaj więcej Komentarz (1) Odsłony: 4206

Zebranie wiejskie - kwiecień 2013

29 kwietnia 2013 odbyło się zebranie wiejskie, którego uczestnikami byli mieszkańcy Mieczewa (prawie 30 osób), z-ca burmistrza p. Waldemar Krzyżanowski i przedstawicielka Straży Miejskie w Mosinie pani Grażyna Cichocka.

Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 3596
Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 4483
Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 3831
Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 4798

Wieści z magistratu...

Wodociąg c.d.

9 stycznia 2012 r. w urzędzie gminy miało miejsce spotkanie, którego celem było przedłożenie do publicznej dyskusji planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu magistrali wodociągowej  (tzw. 500-tki) na terenie wsi Sasinowo (obręb Rogalinek), Rogalin, Mieczewo, Gmina Mosina.

Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 3426

Szeroko na Dworzyska

Utwardzenie ulicy Szerokiej w kierunku na Dworzyska

W Mieczewie pomimo, że mamy niewiele dróg, jest sporo "właścicieli". Nasze ulice to drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne (o prywatnych nie wspominając). Dzięki staraniom sołectwa stan utwardzenie dróg w naszej wsi można określić jako dobry.

Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 4257

Bezpiecznie wzdłuż Rogalińskiej

Ścieżka pieszo-rowerowa w Mieczewie

Wielokrotnie na zebraniach wiejskich poruszany był temat bezpieczeństwa poruszania się wzdłuż drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Mieczewo.

Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 3178

Problem drogi wojewódzkiej W431

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Mieczewie

Każdy z mieszkańców Mieczewa jest świadomy problemu bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z przebiegającą drogą wojewódzką W431 przez naszą miejscowość. Zwłaszcza w ostatnim czasie problem się nasilił w związku z wprowadzeniem opłat elektronicznych dla transportu drogowego.
W tym miejscu postaramy się na bieżąco informować mieszkańców o działaniach prowadzonych w ramach poprawienia bezpieczeństwa drogowego w naszej wsi.


Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 3068