Gazyfikacja w Mieczewie

W dniu 11 czerwca 2012 odbyło się spotkanie sołtysów gminy Mosina, na które został zaproszony przedstawiciel Wielkopolskie Spółki Gazownictwa (WSG) pan Jarosławski.

Rozmowy odbyły się w urzędzie gminy Mosina, dzięki czemu uczestnikami byli między innymi p. burmistrz S. Ratajczak i p. burmistrz W. Krzyżanowski.
Niestety z planów przedstawionych przez p. Jarosławskiego Mieczewo nie jest ujęte w inwestycjach gazowni na najbliższe lata. Dział planowania ma informacje o potencjalnym zapotrzebowaniu na odbiór gazu w naszej wsi, między innymi dzięki intensywnym staraniom naszej mieszkanki p. Ewy Drzewieckiej. Jednak nadal współczynnik opłacalności jest za mały, aby wprowadzić naszą miejscowość do planu. Przedstawiciel gazowni zwrócił uwagę, że miejscowość wprowadzona dziś do planu gazyfikacji, skutkuje realizacją najwcześniej w latach 2015-2016.
Znalazło się jednak alternatywne rozwiązanie na przyspieszenie działań zaopatrzenia Mieczewa w gaz. WSG jest skłonne doprowadzić gazociąg z wsi Konarskie, leżącej w sąsiedniej gminie do Mieczewa pod warunkiem, że instalację gazową w Mieczewie wybuduje gmina z własnych środków. Wówczas gazownia odkupi go od gminy po cenie rynkowej - dzięki czemu będziemy mogli został przyłączenie do infrastruktury gazowej. Jest to na tą chwilę jedyny sposób na przyspieszenie gazyfikacji naszej wsi.
Ze strony gminy padła propozycja tj. zobowiązanie burmistrza S. Ratajczaka, żę ma zostać przeprowadzona analiza możliwości wykonania zaproponowanego rozwiązania. Odpowiedzi na ten temat powinniśmy się spodziewać nie wcześniej niż po wakacjach.

/zdjęcia B.Tomczak/
Na koniec p. Jarosławski zwrócił uwagę, że przyłączenie się do wybudowanego gazociągu wiąże się z określonymi kosztami, które w zależności od warunków technicznych mogą wahać się w granicach 4-15 tys. złotych.

  • Brak komentarzy