Woda - czy coś się zmieni?

W dniu 15-07-2014 odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie obecnej sytuacji w sprawie zaopatrzenie w wodę odbiorców w Mieczewie.

Na spotkanie zostali zaproszeni: pan Mikołaj Pietraszak Dmowski - prezes firmy Majątek Rogalin Sp. z o.o. (MR) obecnie zarządzającej wodociągiem zaopatrującym naszą wieś w wodę, z-ca burmistrza pan Sławomir Ratajczak oraz mieszkańcy Mieczewa. Na spotkanie przybył radny gminy Mosina pan Piotr Wilanowski z Rogalina. Dzięki temu mieliśmy okazję porozmawiać z przedstawicielem gminy jako, że zaproszony p. Ratajczak nie przybył na spotkanie z niewiadomych (redakcji) przyczyn. Udział w spotkaniu łącznie z zaproszonym gośćmi wzięło ok. 22 osoby.

Na początku głos zabrał p. Pietraszak, który odniósł się do pisma skierowanego do niego przez nasze Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa (treść pisma i odpowiedzi w artykule: Woda na ziemniaki ?). Do momentu spotkania Majątek Rogalin został wstępnie skontrolowany przez UOKiK. Sanepid bada wodę i jej parametry 5x w roku zgodnie z rozporządzeniem związanym z dystrybucją wody. Dodatkowo, na zlecenie MR,  woda jest badana przez laboratorium Aquanetu. Wyniki badań na życzenie do wglądu dla zainteresowanych.

Parametry dotyczące manganu spełniają postulatywne wymogi, które określone są w warunkach dopuszczenia wody do używania.

Mieszkańcy mogli zobaczyć opracowania na temat wodociągu rogalińskiego. Tzw. wodociąg mieczewski tj. sieć magistrali od przepompowni w Świątnikach do Mieczewa mierzy ok. 6 km. Średnica rur tego rurociągu to zaledwie 110 mm. MR posiada umowę użyczenia wodociągu od gminy Mosina, która to jest właścicielem tegoż odcinka. MR w zamian za koszty użytkownaia tego wodociągu pobiera opłatę, które jest obliczana wg ściśle określonych zasadach i zatwierdzana przez Radę Gminy Mosina.

Dotychczasowa umowa użyczenia wodociągu przez gminę mogła zostać zamieniona za umowę dzierżawy. To się nigdy do tej pory nie stało. Dlatego wg opinii p. Pietraszaka, MR nie ma prawa inwestowania w modernizację omawianego odcinka wodociągu. Jedynie gmina może, a nawet powinna inwestować w magistralę wodociągową.

Od 2005 roku zostało przygotowane kilka opracowań bilansu zapotrzebowania wody w gminie Mosina - zaopatrywanego przez MR - w porozumieniu z gminą. Wzrost zapotrzebowania wody w tych rejonach jest dramatyczny. Przygotowane opracowania przewidują konieczne zmiany jakie powinny nastąpić w perspektywie lat 2020 i 2030. Jedna z koncepcji mówi o połączeniu hydroforni w Rogalinie z Hubami Mieczewskimi rurociągiem 200 mm. Koncepcja zakłada, że wg deklaracji developera p. Grzegorczyka ma powstać sfinansowana przez niego  część magistrali zaopatrującej osiedle Pod Dębami.  Dzięki temu ominęlibyśmy przepompownie w Świątnikach - jednak to jest perspektywa roku 2030 i wiąże się z koniecznymi inwestycjami rozbudowy wodociągu "mieczewskiego.

Opracowanie z lutego 2013 mówi o tym czego można oczekiwać i co należy zrobić. Gmina posiada kopie tych opracowań.

Dramatyczna sytuacja zaopatrzenia w wodę mieszkańców Mieczewa skłoniła w tym roku MR do złożenia propozycji, aby gmina przejęła opiekę nad wodociągiem. MR jako gospodarstwo rolne chce utrzymać w posiadaniu studnie w Rogalinie. W związku z tym p. Pietraszak widzi wyjście z sytuacji takie, że gmina będąc właścicielem wodociągu w Mieczewie i Radzewicach - zostaje operatorem wodociągu i sprzedawcą wody, a MR będzie hurtowo dostarczała wodę, w perspektywie 5 lat. Potem cały wodociąg zasilać będzie Aquanet.

Przepompownia w Świątnikach - w obliczu "katastrofy", która miała miejsce na w pierwsze upalne dni b.r. w przeciągu 5 tygodni zostały wymienione pompy w Świątnikach. Pomimo tego, że istniejące pompy zgodnie  z opracowaniami miały jeszcze na długo starczyć, zdecydowano się na ten krok. Zbiornik retencyjne (88 m3 każdy x 2) cały czas były pełne, a pomimo tego dotychczasowe pompy nie były w stanie zapewnić odpowiedniego ciśnienia w czasie największego poboru wody (w okresach suszy).

W toku dalszych rozmów padło pytanie od mieszkańców ulicy Wichrowej, dlaczego nie ma nowych podłączeń do istniejącego wodociągu. Nie było podłączeń - bo nie ma takiej ilości wody, która zapewniałaby dostarczenie wymaganej ilości w najbardziej newralgicznych okresach. Należy podkreślić, że poza okresami suszy nie ma problemów w zaopatrzenie wody i gdyby nie fakt, że latem tej wody brakuj (zwielokrotniony rozbiór) - to możliwe, że byłyby nowe przyłącza (przp. red.)

Na pytanie "dlaczego ktoś kto budował się później dostał pozwolenie na przyłącze, a osoby starające się wcześniej nie otrzymały takowego pozwolenia" padła odpowiedź, że istniała możliwość otrzymania dużo wcześniej warunków technicznych przyłącza i stąd to nieporozumienie. Wg zapewnień p. prezesa nikt nie został podłączony poza kolejnością. W każdej chwili istnieje możliwość udostępnienia dokumentacji związanej z przyłączami i weryfikacja stawianych zarzutów.

Od jednego z mieszkańców padło pytanie "skąd mają brać nowi mieszkańcy wodę". MR nigdy nie brał udziału w działaniach planistycznych gminy. Gmina wydaje nowe warunki, ale nie uwzględnia kosztów finansowania wodociągu w nowych miejscach często odległych od istniejącej infrastruktury. Nikt nie kontroluje tego ile osób będzie korzystało z własnego ujęcia wody, a tym samym jakie są możliwości wodonośne w naszej okolicy.

Zaproponowano, aby przyłączać odbiorców, którzy zadeklarują, że do celów ogrodowych będą używać własnego ujęcia wody - niestety nie ma takiej możliwości formalno-prawnej.

MR poinformował, że w zeszłym roku miał zostać wyrzucony z Rogalina. Wg opini MR, gdyby grunty w Rogalinie stały się gruntami budowlanymi - wartość wzrosłaby 30x . W tym roku również prowadzono działania mające na celu usunięcie MR z Rogalina, jednak nie udało się to. Niestety gmina Mosina nie stanęła w tym sporze po stronie MR. 

Po raz kolejny przedstawiciel MR zadeklarował, aby gmina wzięła na swoje barki zarządzenie wodociągiem np. poprzez ZUK. Istnieje prawdopodobieństwo, że wówczas w pierwszej kolejności podłączane będą nowe osiedle np. takie jak Kraina Słońca w Mieczewie.

W poprzedni piątek (11-07-2014) były prowadzone rozmowy MR  z przedstawicielem gminy p. Ratajczakiem, której wynikiem były obawy, że jeśli MR będzie sprzedawać wodę - to co się stanie z ceną wody. Hurtowa cena wody będzie wyznaczana wg corocznej kalkulacji - planowane ceny na podstawie faktycznych kosztów z poprzedniego roku. Wg symulacji MR cena wody hurtowej wynosiłaby ok. 75% ceny detalicznej. Po przejęciu przez innego operatora cena wody musi wzrosnąć - zakładane minimum to ok 1 zł/m3 - związane ze zwiększonymi kosztami obsługi w stosunku do obecnie ponoszonych.

Uczestnik naszego spotkania pan P. Wilanowski - stwierdził, że tak drastycznego wzrostu ilości mieszkańców - gmina nie jest w stanie obsłużyć w zakresie zapotrzebowania na wodę, kanalizację drogi itp. 

Rogalin, a także Rogalinek ma szanse na kanalizację i inne modernizacje, bo jest w tzw. aglomeracji mosińsko-puszczykowskiej. Niestety gmina Mosina nie potrafiła do tej pory w sposób efektywny wykorzystać możliwości jakie dają dofinansowania z UE. W 2010 nasza gmina była na 4 miejscu od końca jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych na różnego typu inwestycje.

Jedna z nadzieji na rozwiązanie problemów w wodę to planowana w okresie 2-5 lat magistrala Aquanetu biegnąca z Puszczykówka do Kórnika.

Na koniec p. Pietraszak zaprosił wszystkich chętnych na wycieczkę do Rogalina, w celu pokazania ujęcie wody w Rogalinie oraz przepompowni w Świątnikach..  

 

 • Niestety, problem jest spory i nadal narasta. Zobaczcie, że tak jak już wspominałem wcześniej Gmina Mosina ucieka i będzie uciekać przed zajęciem stanowiska w sprawie wody w Mieczewie. Lata zaniedbań, i dotychczas małe nagłośnienie tematu wody doprowadziło do dzisiejszego stanu rzeczy.
  Tak jak wyszukał Tomek temat nabrał wymiaru pismaków poznańskich. W weekend osobiście rozmawiałem z ludźmi zainteresowanymi zakupem działki pod lasem, którzy w Gminie Mosina otrzymali ustne informacje, że wodociąg w Mieczewie będzie rozbudowany jeszcze na przełomie 2014/2015?!
  Wartość Mieczewskich działek lada chwila będzie spadać, a zainteresowanych spekulantów jest sporo.

  0 Lubię
 • Z uzyskanych w Gminie Mosina informacji wynika, że Pani Burmistrz przekazała już do Zarządu SMM oficjalne stanowisko w sprawie przyłączy wodociągowych nieruchomości Mieczewskich zlokalizowanych przy istniejącej sieci wodociągowej. Tym samym twierdzi, że warto odnieść stanowisko Gminy do wyniku kontroli NIK. Czy te dokumenty są w posiadaniu Zarządu SMM?!

  0 Lubię
 • Pytanie co znaczy "przekazała"? Z tego co mi wiadomo (info z środy) - to do stowarzyszenia żadne pismo nie wpłynęło. Jeżeli wysłali Pocztą Polską to jeszcze trzeba trochę poczekać (o ile w ogóle wysłali). Poza tym zostało złożone kolejne zapytanie do gminy w sprawie nie usuniętych tablic obszaru zabudowanego (gmina zobowiązała się do tego "niezwłocznie"), brudnych tablic na wjeździe od strony Dworzysk i Leśniczówki no i stanowiska gminy w sprawie wody (po raz kolejny) - biorąc pod uwagę, zachowanie przedstawiciela gminy na ostatnim zebraniu.

  0 Lubię
 • Jak do tej pory nie wpłynęło do nas żadne pismo z gminy w temacie: "oficjalne stanowisko w sprawie przyłączy wodociągowych nieruchomości Mieczewskich zlokalizowanych przy istniejącej sieci wodociągowej", o którym pisze użytkownik Damian Kowal, ani też odpowiedź na pytania, które wysłałem 5 sierpnia :(

  0 Lubię
 • No to jest prawdziwa farsa w której mieszkańcy Mieczewa są głównymi bohaterami. Przedstawiciele Urzędu Gminy Mosina dalej będą robić z gęby cholewę, w oczekiwaniu na przyschnięcie sprawy. A udzielanie nieprawdziwych informacji uważam za skandaliczne.

  0 Lubię
 • Niestety :( Przez lata Mieczewo było uważane przez gminę za "pustynię". Obecnie w Mieczewie sporo się dzieje a także coraz więcej rzeczy próbujemy egzekwować, co nie jest na rękę osobą odpowiedzialnym w gminie. A co do farsy - przez lata co niektórzy zdążyli się już przyzwyczaić :). Jak to mówią "kropla drąży skałę" - tak więc trzeba robić dalej swoje i się nie poddawać.

  0 Lubię
 • Mija lato, a w Urzędzie Gminy powroty z urlopów, w temacie wody niebawem nastanie Jesień. A w jesieni główna powinność urzędnika to tylko rano nalać wodę do czajnika. Oby wody brakowało i urzędnikom gminy co dzień nie starczało!!!
  Pani Burmistrz powinna się wstydzić brakiem odpowiedzi, i swoim zaniechaniem...

  0 Lubię
 • Funkcjonowanie urzędu i pracujących tam osób jest tragiczne. I nie piszę tego z powodu mojego widzimisię, ale z powodu kolejnych doświadczeń związanych z rozwiązaniem drobnych problemów naszej wsi. Wkrótce więcej szczegółów ....

  0 Lubię
 • Od opisywanego spotkania minęło sporo czasu. Czy coś zmieniło? Po części tak - obecnie przyłączeni mieszkańcy nie mają powodów do narzekań w dni upalne. Jednak co z tymi, którzy chcieliby się przyłączyć ? Obiecane inwestycje ze strony Aquanetu, które miałyby poprawić sytuację w najbliższym czasie nie obejmują naszych terenów. Czy pomysł zbiorników retencyjnych w Mieczewie i Radzewicach byłbym rozwiązaniem problemów ...?

  0 Lubię