Spotkanie w Mieczewie - strefa inwestycyjna pod Mieczewem

W dniu 29 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie w Mieczewie, którego tematem była koncepcja strefy inwestycyjnej na terenach położonych pomiędzy Mieczewem a Rogalinem i Świątnikami.

Na nasze spotkanie przybyli zaproszeni goście:

 • Jerzy Ryś - burmistrz gmina Mosina 
 • Przemysław Mieloch - z-ca burmistrza 
 • Michalina Szeliga - zastępca kierownika referatu planowania przestrzennego i budownictwa
 • Marcin Libicki - polityk, historyk sztuki, poseł na Sejm I, III i IV kadencji, od 2004 do 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Małgorzata Kaptur - przewodnicząca Rady Gminy w Mosinie
 • Mikołaj Pietraszak Dmowski - sekretarz zarządu Fundacji Raczyńskich, dyrektor zarządzający przedsiębiorstwa "Majątek Rogalin"Sp.z o.o.
 • Beata Tomczak - sołtys w Świątnikach
 • Aleksandra Kołutkiewicz - sołtys w Radzewicach
 • Maria Witkowska - sołtys w Rogalinie, wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Mosinie
 • Małgorzata Potocka - PAN Kórnik
 • Ilona Potocka - PAN Kórnik

Prowadzącymi spotkanie byli sołtys Mieczewa Bronisław Sznura i radny Roman Kolankiewicz.

Temat koncepcji strefy inwestycyjnej w pobliżu Mieczewa został przedyskutowany pod wieloma aspektami.

Zapis dyskusji dostępny poniżej: 

 

Relacja fotograficzna - dostępna tutaj:

 

zebranie_strefa_6.jp...
zebranie_strefa_6.jpg
zebranie_strefa_13.j...
zebranie_strefa_13.jpg
zebranie_strefa_1.jp...
zebranie_strefa_1.jpg
zebranie_strefa_4.jp...
zebranie_strefa_4.jpg
zebranie_strefa_5.jp...
zebranie_strefa_5.jpg
zebranie_strefa_15.j...
zebranie_strefa_15.jpg
zebranie_strefa_20.j...
zebranie_strefa_20.jpg
zebranie_strefa_55.j...
zebranie_strefa_55.jpg
zebranie_strefa_7.jp...
zebranie_strefa_7.jpg
zebranie_strefa_12.j...
zebranie_strefa_12.jpg
zebranie_strefa_16.j...
zebranie_strefa_16.jpg
zebranie_strefa_18.j...
zebranie_strefa_18.jpg
zebranie_strefa_34.j...
zebranie_strefa_34.jpg
zebranie_strefa_35.j...
zebranie_strefa_35.jpg
zebranie_strefa_45.j...
zebranie_strefa_45.jpg
zebranie_strefa_52.j...
zebranie_strefa_52.jpg
zebranie_strefa_46.j...
zebranie_strefa_46.jpg
zebranie_strefa_68.j...
zebranie_strefa_68.jpg
zebranie_strefa_2.jp...
zebranie_strefa_2.jpg
zebranie_strefa_3.jp...
zebranie_strefa_3.jpg
zebranie_strefa_8.jp...
zebranie_strefa_8.jpg
zebranie_strefa_9.jp...
zebranie_strefa_9.jpg
zebranie_strefa_10.j...
zebranie_strefa_10.jpg
zebranie_strefa_11.j...
zebranie_strefa_11.jpg
zebranie_strefa_17.j...
zebranie_strefa_17.jpg
zebranie_strefa_19.j...
zebranie_strefa_19.jpg
zebranie_strefa_21.j...
zebranie_strefa_21.jpg
zebranie_strefa_22.j...
zebranie_strefa_22.jpg
zebranie_strefa_23.j...
zebranie_strefa_23.jpg
zebranie_strefa_24.j...
zebranie_strefa_24.jpg
zebranie_strefa_25.j...
zebranie_strefa_25.jpg
zebranie_strefa_26.j...
zebranie_strefa_26.jpg
zebranie_strefa_27.j...
zebranie_strefa_27.jpg
zebranie_strefa_28.j...
zebranie_strefa_28.jpg
zebranie_strefa_29.j...
zebranie_strefa_29.jpg
zebranie_strefa_30.j...
zebranie_strefa_30.jpg
zebranie_strefa_31.j...
zebranie_strefa_31.jpg
zebranie_strefa_32.j...
zebranie_strefa_32.jpg
zebranie_strefa_33.j...
zebranie_strefa_33.jpg
zebranie_strefa_36.j...
zebranie_strefa_36.jpg
zebranie_strefa_37.j...
zebranie_strefa_37.jpg
zebranie_strefa_38.j...
zebranie_strefa_38.jpg
zebranie_strefa_39.j...
zebranie_strefa_39.jpg
zebranie_strefa_40.j...
zebranie_strefa_40.jpg
zebranie_strefa_41.j...
zebranie_strefa_41.jpg
zebranie_strefa_42.j...
zebranie_strefa_42.jpg
zebranie_strefa_43.j...
zebranie_strefa_43.jpg
zebranie_strefa_44.j...
zebranie_strefa_44.jpg
zebranie_strefa_47.j...
zebranie_strefa_47.jpg
zebranie_strefa_48.j...
zebranie_strefa_48.jpg
zebranie_strefa_49.j...
zebranie_strefa_49.jpg
zebranie_strefa_50.j...
zebranie_strefa_50.jpg
zebranie_strefa_51.j...
zebranie_strefa_51.jpg
zebranie_strefa_53.j...
zebranie_strefa_53.jpg
zebranie_strefa_54.j...
zebranie_strefa_54.jpg
zebranie_strefa_56.j...
zebranie_strefa_56.jpg
zebranie_strefa_57.j...
zebranie_strefa_57.jpg
zebranie_strefa_58.j...
zebranie_strefa_58.jpg
zebranie_strefa_59.j...
zebranie_strefa_59.jpg
zebranie_strefa_60.j...
zebranie_strefa_60.jpg
zebranie_strefa_61.j...
zebranie_strefa_61.jpg
zebranie_strefa_62.j...
zebranie_strefa_62.jpg
zebranie_strefa_63.j...
zebranie_strefa_63.jpg
zebranie_strefa_64.j...
zebranie_strefa_64.jpg
zebranie_strefa_65.j...
zebranie_strefa_65.jpg
zebranie_strefa_66.j...
zebranie_strefa_66.jpg
zebranie_strefa_67.j...
zebranie_strefa_67.jpg
zebranie_strefa_69.j...
zebranie_strefa_69.jpg

 • Uważam, że spotkanie było bardzo interesujące i merytoryczne.
  Informacja przygotowana przez urząd gminy była konkretna, precyzyjna i przedstawiona w sposób jasny i zrozumiały. Jedynym przemilczanym przez referujących aspektem było pominiecie w referacie mieszkańców Mieczewo-Osada i odnoszenie wpływu strefy do zdecydowanie bardziej oddalonej zabudowy głównej części wsi. Zainteresowani mieszkańcy Mieczewa, po wysłuchaniu Burmistrza Mielocha, mogli wyrobić sobie pogląd na przedstawione zagadnienia.
  W mojej osobistej ocenie, po stronie Urzędu Gminy w Mosinie brakuje szerszego spojrzenia na cały pas terenu przylegającego do drogi krajowej 431. Przebieg tej drogi (zwłaszcza po modernizacji i wyposażeniu w ścieżkę rowerową) powinien stanowić „kanał turystyczny’ między zamkiem kórnickim a pałacem w Rogalinie. Przyległe do drogi grunty powinny byś wykorzystane na obsługę ruchu turystycznego z parkingami, stadninami, agroturystyką, drobną gastronomią itp. Posadowienie w zasięgu wzroku przemieszczających się tym kanałem turystów jakiegokolwiek obiektu przemysłowego oszpeci całość takiego założenia. Ponadto, o ile zgodnie z sugestią burmistrza w planie takiej strefy można wpisać obostrzenia dotyczące lokowania w niej uciążliwego dla środowiska AG, to jednak w żaden sposób nie rozwiewa to moich obaw związanych ze zwiększonym ruchem (ciągniki siodłowe) na drodze przecinającej wieś oraz związanych z korkowaniem się węzła wyjazdowego w Kórniku ***.
  Konkludując – potencjalne wpływy z planowanego przedsięwzięcia moim zdaniem są jedynie pobożnym życzeniem planujących, zaś wprowadzenie strefy AG może nieodwracalne zablokować rozwój turystyki i usług w tym rejonie. No chyba że w planie wpisane zostanie wprost, że ma to być strefa usług i obsługi ruchu turystycznego, a nie AG – ale taka możliwość nie była dyskutowana.

  *** Burmistrz Mieloch zapomina ciągle, że naszym oknem na świat jest Kórnik i droga S11, a nie Mosina z drogą 430.
  Parafrazując kultową scenę z filmu: " idziemy na wschód - tam musi być jakaś cywilizacja" :)

  0 Lubię