Perypetie z wodą na sesjach rady gminy

Problem wody w naszej wsi to temat odwieczny i poruszany przez mieszkańców na każdy zebraniu. Dużo już na ten temat pisaliśmy na łamach naszego serwisu, wiele spotkań się odbyło z osobami odpowiedzialnymi za stan rzeczy. 

Po modernizacji przepompowni w Świątnikach ciśnienie wody w kranach w okresach letnich uległo znacznej poprawie (Woda - czy coś się zmieni?). Jednak nadal nie ma możliwości podłączenia nowych użytkowników chcących korzystać z wodociągu.

Romek Kolankiewicz nie odpuszcza tematu i stara się, aby temat naszej wody nie uciekł uwadze naszej obecnej władzy gminnej.

Poniżej gminna wymiana informacji:

Pismo z dnia 22-03-2016 

  

 

Pismo z dnia 25-04-2016

 

  • Brak komentarzy