Zebranie wiejskie - dyskusja nad projektem planu miejscowego

5 maja 2016 odbyło się zebranie wiejskiego, którego głównym celem była dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo tj. terenów lasów, terenów potencjalnych dolesień, terenów łączników ekologicznych, terenów rolniczych na obszarze wsi.

Na zebranie przybyli przedstawiciele gminy oraz mieszkańcy.

Na naszą prośbę został zaproszony pan Michał Dąbkiewicz (tel. 516 903 399) - pełniący obowiązki naszego dzielnicowego (od lutego). Krótko przedstawił swoją osobę i zakres obowiązków. Następnie rozpoczęła się burzliwa dyskusja nad problemami mieszkańców, którymi pan Michał mógłby się zająć. Głównie dyskutowano o największej naszej bolączce tj. miłych paniach stojących "na stopa" na trasie Mieczewo - Mosina. Z uzyskanych informacji po spotkaniu wynika, że jest plan konkretnego działania. Na ile będzie skuteczny czas pokaże.

Następnie rozpoczęła się dyskusja nad głównym tematem. Szczegóły w nagraniu.

Po zakończeniu głównego tematu p. burmistrz Przemysław Mieloch przedstawił bardzo konkretny plan działania w sprawie wody tj. możliwości poprawienia infrastruktury dzięki czemu będzie można wykonywać nowe przyłącza na terenie Mieczewa. Jest również zarys koncepcji związanej z budową kanalizacji i kompaktowych oczyszczalni ścieków.

Gorącym temat była także sprawa przycinania lip. 

Pomimo tego, że frekwencja była bardzo niska, zebranie należy zaliczyć do spotkań dość burzliwych :)

Nagranie ze spotkania:

 

  • Brak komentarzy