Koszenie traw - przycięcia gałęzi

 • Ten, który w 2016 r. przesłał do GM donos na źle przycięte przez mieszkańców Mieczewa Lipy JEST WIELKI bo jest to początek końca...
  Czemu początek końca, temu że już nikt w Mieczewie nie powinien przy pomocy swojej siły, a czasem krwawicy i swoich narzędzi tykać się obcinania Lip.
  Czemu początek końca, temu że już nikt w Mieczewie nie powinien przy pomocy swojej siły, a czasem krwawicy i swoich narzędzi tykać się koszenia trawy.
  Czemu początek końca, temu że już nikt w Mieczewie nie powinien przy pomocy swojej siły, a czasem krwawicy i swoich narzędzi tykać się odśnieżania chodników.

  -Mam tylko nadzieje, że SOŁTYS Mieczewa w odpowiedzi na otrzymane pismo dopilnuje, aby GM regularnie za pieniądze podatników (mieszkańców Mieczewa) wykaszała trawy na swoich działkach np. wszystkie rowy i pozostałe tereny zielone przyległe do całej długości ul. Szerokiej.
  -Mam tylko nadzieje, że SOŁTYS Mieczewa w odpowiedzi na otrzymane pismo dopilnuje TAKŻE, aby GM regularnie za pieniądze podatników (mieszkańców Mieczewa) odśnieżała chodniki za które JEST ODPOWIEDZIALNA bowiem prawo mówi, że:
  "Jeśli chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości!!!..."
  "Jeśli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, odśnieżyć powinna już gmina!!!..."

  Apeluje do mieszkańców MIECZEWA, przestańcie być f......mi, na których garbie i kieszeni jeździ Gmina Mosina

  0 Lubię
 • Gdybym była burmistrzem... - za skarby świata nie podpisałabym się po tak ośmieszającym pismem...
  Zwłaszcza, że sam burmistrz tę historyjkę zarządził...

  Nie ma kasy - niech zarasta...
  Ale broń Bóg wykosić samemu... :o

  No ale na szczęście demokratyczne wybory dają szansę na weryfikację popełnionych błędów...

  0 Lubię
 • Gość - Bolek

  Tak, tak właśnie było. Do prokuratury chcieli nas podać, kolegium straszyli.
  Przyjdzie czas będzie rada, wiec jak poprzednicy pisali głupi we wsi ten który paliwem własnym w prywatnej kosiarce Gminne rowy kosić będzie!!!

  0 Lubię