Zapytania i odpowiedzi w sprawie wody

Odpowiedź Aquanetu udzielona drogą mailową: 

"Aquanet poinformował o tym, że w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Spółki Aquanet na lata 2017-2026 znajduje się inwestycja, polegająca na wybudowaniu magistrali wodociągowej  relacji Kórnik – Mosina (własność AQUANET) wraz z odgałęzieniami, która pozwoli w przyszłości na dodatkowe zasilenie w wodę min. miejscowości Sasinowo, Rogalin, Świątniki oraz Mieczewo i Radzewice - będących w obszarze działania Gminy Mosina.

Realizacja inwestycji przewidziana jest w następującym czasie:

  • zakończenie dokumentacji projektowej - rok 2018
  • roboty budowlano - montażowe - lata 2019 - 2021

Spółka AQUANET zainteresowana byłaby przyszłościowo przejęciem obecnych odbiorców wody, zasilanych z sieci wodociągowej należącej do Majątku Rogalin oraz połączeniem obecnie projektowanej magistrali wodociągowej  z istniejącą siecią wodociągową będącą obecnie własnością Majątku Rogalin. Powyższe działania uzależnione są min. od woli Zarządu Majątku Rogalin."


  • Brak komentarzy