Podziękowania dożynkowe

„Dożynki Mieczewskie 2012" przeszły właśnie do historii. Dziękujemy za wszystkie słowa uznania i komplementy, które przekazano na nasze ręce. Jesteśmy dumni, że inicjatywa, z jaką wyszło Stowarzyszenie i Rada Sołecka została zmaterializowana w tak ogromnym rozmiarze i bogatym programie. Cieszymy się także z faktu, iż w przygotowanie zaangażowało się tak wielu mieszkańców Mieczewa.

Dożynki zostały objęte honorowymi patronatami Starosty Powiatu Pana Jana Grabkowskiego i Burmistrza Gminy Mosina Panią Zofię Springer.
Patronat medialny pełniło mieczewo.com

Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością znamienici goście, pośród których byli:

 • Burmistrz Gminy Mosina Zofia Springer,
 • Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Waldemar Krzyżanowski z małżonką
 • Viceprezesi Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie Hanna Jaworska i Krzysztof Malecha
 • Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek z małżonką
 • Dyrektor Kórnickiego Ośrodka Kultury Sławomir Animucki
 • Proboszcz ks. Franciszek Sikora
 • Prezes Majątku Rogalin Sp. z o.o. Mikołaj Pietraszak Dmowski
 • Sołtysi sąsiednich sołectw.

Wsparcia finansowego, rzeczowego, logistycznego udzielili nam:

 • Pferd-VSM Sp. z o.o.
 • 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
 • Mosiński Ośrodek Kultury
 • Gospodarczy Bank Spódzielczy w Mosinie
 • „Restauracja pod dębami"
 • Sklep "Kubuś"
 • Gospodarstwo Rolne Wiesław Muszyński, Sulęcinek
 • Handel artykułami do produkcji rolnej Marek Piątek, Dobieżyn
 • Skład Węgla Mieczewo, Grzegorz Wulbach
 • Sklep „mamy-dzieci.com"
 • Kórnickie Centrum Rekracji i Sportu Oaza
 • Chigo Design

W Agroshow udział wzięli:

 • Mech – Mar Marek Nowak, Rogalin
 • Gospodarstwo Rolne Łukasz Wojciechowski, Rogalinek
 • Gospodarstwo Rolne Radosław Rozmiarek, Konarskie
 • Gospodarstwo Rolne Paweł Rozmiarek, Mieczewo
 • Gospodarstwo Rolne Waldemar Waligóra, Mieczewo
 • Gospodarstwo Rolne Waldemar Szabo, Sowinki
 • Gospodarstwo Rolne  Michał Tomczak, Krajkowo
 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Kórnik

Szczególne, osobiste podziękowania za wyjątkowy wkład w organizację i przebieg składamy:

 • Staroście i Starościnie dożynek w osobach : Wojciechowi Bukczyńskiemu i Beacie Kwiatanowskiej
 • Asystentom starostów : Joannie Koczur i Krzysztofowi Rogalińskiemu
 • Sołtysowi Mieczewa - Bronisławowi Sznura
 • Prowadzącemu - Andrzejowi Kasprzykowi

oraz:

 • Prowadzącemu potańcówkę i dbającemu o nagłośnienie .
 • Autorce choreografii korowodu dożynkowego i budowniczym "Pszeniczki i Żytka"
 • Organizatorom „Agroshow"  i prowadzącym to przedsięwzięcie
 • Dzieciom idącym w dożynkowym korowodzie
 • Piekącym ciasta i chleby, kiszącym ogórki, topiącym smalec.
 • Obsłudze poszczególnych stoisk dożynkowych i konkursów: kącika dla dzieci, zgadywanek, loterii fantowej, strzelnicy, małej gastronomii, punktu malowania twarzy
 • Grupie młodzieży, która pilnowała obiektów w nocy i organizowała parking.

Oraz wszystkim pozostałym osobom, które wsparły nas organizacyjnie, ufundowały nagrody w konkursach oraz aktywnie przyczyniły się do sukcesu całego festynu.

Z całego serca dziękujemy mieszkańcom Mieczewa i wszystkim pozostałym gościom za zaszczycenie swym udziałem „ Mieczewskich Dożynek Sołeckich 2012". Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.

Zarząd Stowarzyszenia

 

 • Brak komentarzy