Honorowy Członek Stowarzyszenia

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia i Mieszkańcy Mieczewa

W dniu 29 września na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa – „ MIECZEWO NASZE MIEJSCE" nadaliśmy Andrzejowi  Kasprzykowi tytuł Honorowego Członka naszego stowarzyszenia.
Laudację wygłosił Prezes Stowarzyszenia:

 Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa „Mieczewo – nasze miejsce", zwraca się z wnioskiem o nadanie Andrzejowi Kasprzykowi tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia.
Pan Andrzej Kasprzyk wielokrotnie dawał dowody ogromnej sympatii dla naszej miejscowości, szeroko ją promując i zachwalając w całej gminie. Wielokrotnie wspomógł nasze działania przy okazji różnych imprez integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej.

Członkowi Honorowemu stowarzyszenia wręczony został dyplom upamiętniający to wydarzenie o następującej treści:

Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa „Mieczewo  - nasze miejsce"
Zarząd Stowarzyszenia niniejszym dyplomem stwierdza,

że wybitnie zasłużony dla promowania Mieczewa i podniesienia jego rangi w gminie

Andrzej Kasprzyk

na mocy Statutu Stowarzyszenia i zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków

z dnia 29. września 2012

do godności Członka Honorowego jednomyślnie wyniesionym został.

Gratulujemy, dziękujemy i liczymy na dalszą, owocną współpracę.

  • Brak komentarzy