Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa "Mieczewo - nasze miejsce"

adres korespondencyjny - ul. Ogrodowa 5, 62-022 Mieczewo

KRS: 0000425277
NIP: 7773226023
REGON: 302144484


Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa "Mieczewo - nasze miejsce"
ul. Ogrodowa 5, 62-022 Mieczewo
Gospodarczy Bank Spółdzielczy
nr konta - 26904800072001001246630001


 Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej (kliknij)

Nazwa Stanowisko Telefon kontaktowy
Jarosław Malesiński skarbnik 661 979 103
Krzysztof Rogaliński członek zarządu 601 689 070
Tomek Gratkowski członek zarządu 601 093 145
Lidia Czarnecka Prezes zarządu 603 393 367
Grzegorz Koczur członek komisji rewizyjnej 618 970 499
Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa kontakt ogólny 607 795 445
Mirosława Kolankiewicz członek zarządu 607 795 445
Grzegorz Gawlik członek zarządu 691 037 349
Hanna Malesińska członek komisji rewizyjnej
Eugeniusz Wower członek komisji rewizyjnej 606792482